Choroby migdałków

Choroby migdałków

choroby migdalkow elblag
source: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-54088-3_56

Migdałki to określenie dla elementów pierścienia tkanki chłonnej znajdującego się w gardle. Układ chłonny (limfatyczny) odpowiada za obronę organizmu przed zakażeniami. Migdałki należą do tego układu, a więc ich fizjologiczną funkcją jest walka z infekcjami i alergenami. Wyróżniamy:

 • migdałek gardłowy – pojedynczy migdałek, który znajduje się w górnej części gardła, za nosem;
 • migdałki podniebienne – znajdują się po obu stronach tylnej części gardła, na wysokości podniebienia miękkiego;
 • migdałki trąbkowe – leżące w okolicy ujścia gardłowego trąbki Eustachiusza;
 • migdałek językowy – u nasady języka.

Wszystkie typy migdałków mogą ulec stanom zapalnym, co jest zwykle oznaką rzutu alergii lub infekcji wirusowej albo bakteryjnej. Zjawiska chorobowe najczęściej dotyczą migdałka gardłowego i podniebiennych. W przypadku nawracających zakażeń i przerostu migdałków może zaistnieć konieczność ich usunięcia. Zabiegi chirurgiczne polegające na usunięciu migdałków to:

 • adenotomia – usunięcie migdałka gardłowego;
 • tonsillektomia – usunięcie migdałków podniebiennych.

Choroby migdałka gardłowego

Do głównych chorób migdałka gardłowego można zaliczyć:

 • zapalenie migdałka gardłowego
 • przerost migdałka gardłowego

Migdałek gardłowy z wiekiem zanika niemal całkowicie, dlatego choroby migdałka gardłowego w większości przypadków dotyczą pacjentów w wieku pediatrycznym. Leczenie polega zwykle na leczeniu choroby wywołującej zapalenie lub przerost np. alergii lub infekcji. Jeśli nie przynosi to skutku lub objawy choroby są bardzo nasilone, laryngolog może zakwalifikować dziecko do operacjiadenotomii.

Choroby migdałków podniebiennych

Do głównych dolegliwości w zakresie migdałków podniebiennych można zaliczyć:

 • zapalenie migdałków podniebiennych – ostre i przewlekłe
 • nawracające anginy
 • przerost migdałków podniebiennych
 • kamienie migdałkowe
 • nowotwory migdałków – np. chłoniaki
Choroby migdałków podniebiennych to bardzo zróżnicowana grupa chorób, a leczenie dostosowane jest do przyczyny. W niektórych przypadkach mogą zaistnieć wskazania do zabiegu tonsillektomii, czyli usunięcia migdałków podniebiennych.