Zapalenie nagłośni

Zapalenie nagłośni

laryngolog elblag

Co to zapalenie nagłośni?

Ostre zapalenie nagłośni to zapalenie tkanki łącznej nagłośni i otaczających jej struktur, które może powodować nagłą i całkowitą niedrożność dróg oddechowych. Stan ten wymaga szybkiej oceny i wczesnego wdrożenia leczenia.

Objawy zapalenia nagłośni

Klasyczna manifestacja kliniczna u dzieci charakteryzuje się ostrym i szybkim przebiegiem. Obejmuje ból gardła, gorączkę, przytłumiony głos, trudności w oddychaniu, stridor (świst krtaniowy), ślinienie się oraz charakterystyczną postawę z nadmiernie wyciągniętą szyją.

U dorosłych początek choroby zazwyczaj jest łagodniejszy, a objawy dłużej narastają i obejmują ból gardła, odynofagię (ból podczas przełykania) oraz zmianę głosu. W tym przypadku występuje znacznie mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia duszności i ślinienia się.

Wstępną diagnozę można postawić na podstawie wywiadu z pacjentem i obrazu klinicznego, ostateczną zaś poprzez bezpośrednią wizualizację nagłośni w badaniu endoskopowym lub laryngoskopowym.

Przyczyny zapalenia nagłośni

Historycznie zapalenie nagłośni powodowane było głównie przez Haemophilus influenzae typu B i skutkowało ciężką choroba u dzieci. Od czasu powszechnego stosowanie szczepień na ten patogen jest to choroba wywoływana głównie przez bakterie inne niż Haemophilus i mniej agresywna. Dotyczy zwykle starszych dzieci i dorosłych.

Do przyczyn bakteryjnego zapalenia nagłośni można zaliczyć Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus (w tym oporny MRSA), Moraxella catarrhalis, Klebsiella Pneumoniae oraz wiele innych gatunków. Zapalenie nagłośni o etiologii wirusowej powodowane jest zwykle przez wirusa Herpes simplex, natomiast etiologia grzybicza wynika z zakażenia Candida albicans.

Do rozwinięcia niezakaźnego zapalenia nagłośni może przyczynić się uraz termiczny, chemiczny lub fizyczny.

Czynniki ryzyka rozwoju zapalenia nagłośni

Głównym czynnikiem ryzyka u dzieci jest brak szczepienia lub przeciwko Haempohilus influenzae typu b. Zdecydowana większość, bo do 95% przypadków zapalenia nagłośni, występuje u dorosłych, z czego znaczna część posiada choroby współtowarzyszące takie jak cukrzyca, choroby układu krążenia czy spadek odproności. Istotnym czynnikiem ryzyka jest również palenie papierosów.

Leczenie zapalenia nagłośni

Jeśli wystąpią objawy zapalenia nagłośni, szczególnie trudności w oddychaniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Ostra faza choroby wymaga hospitalizacji w celu przeprowadzenia diagnostyki, antybiotykoterapii i kontroli drożności dróg oddechowych.

Leczenie zapalenia nagłośni polega podaniu antybiotyków oraz zaopatrzeniu ewentualnych objawów duszności i niedrożności dróg oddechowych przez podanie dodatkowego tlenu i intubację.

Odpowiedź na antybiotyki jest zwykle szybka, a rokowanie jest doskonałe, jeśli postawiono odpowiednią diagnozę i niezwłocznie rozpoczęto trafne leczenie.

Powikłania zapalenia nagłośni

Komplikacjami zapalenia nagłośni mogą być:

  • niedrożność dróg oddechowych, wymagająca intubacji
  • ropień nagłośni, wymagający drenażu i podania antybiotyków dożylnych
  • śmierć – śmiertelność w zapaleniu nagłośni jest bardzo niska (mniej niż 1% chorych), niemal zawsze spowodowana niedrożnością dróg oddechowych

Dodaj komentarz