WHO: 1 na 4 osoby będą mieć problemy ze słuchem do 2050 roku

WHO: 1 na 4 osoby będą mieć problemy ze słuchem do 2050 roku

raport who laryngolog elblag

Światowy Raport o Słuchu WHO

Przed Światowym Dniem Słuchu, mającym miejsce 3 marca, WHO opublikowało pierwszy w historii taki raport, w którym podkreślono potrzebę zintensyfikowania wysiłków na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania utracie słuchu, poprzez wzrost nakładów finansowych i poszerzenie dostępu do usług z zakresu zdrowia ucha i słuchu. Obliczono, że rządy mogą spodziewać się za każdy zainwestowany dolar zwrotu w wysokości prawie 16 USD, co czyni wyżej wymienione inwestycje opłacalnymi.

Wg. WHO prawie 2,5 miliarda ludzi na świecie będzie żyć z ubytkiem słuchu do 2050 r., a co najmniej 700 milionów z tych osób będzie potrzebowało dostępu do specjalisty, leczenia i rehabilitacji.

Dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział: „Nasza zdolność słyszenia jest cenna. Nieleczona utrata słuchu może mieć druzgocący wpływ na zdolność ludzi do komunikowania się, studiowania i zarabiania na życie. Może również wpływać na zdrowie psychiczne ludzi i ich zdolność do utrzymywania relacji.”

Główne ustalenia raportu WHO

Brak świadomości i edukacji często powoduje zaniedbania w temacie chorób uszu i zaburzeń słuchu. Nawet wśród pracowników służby zdrowia często brakuje wiedzy na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia utraty słuchu i chorób ucha, co utrudnia zapewnienie wymaganej opieki.

Wśród krajów o niskich dochodach około 80% państw ma mniej niż jednego specjalistę laryngologa na milion mieszkańców, około 90% ma mniej niż jednego audiologa na milion, tylko 17% ma jednego lub więcej logopedów, a 50% ma jednego lub więcej nauczycieli dla głuchoniemych.

Jak zapobiegać utracie słuchu?

U dzieci około 60% przypadków utraty słuchu można zapobiec poprzez szczepienia zapobiegające różyczce i zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, lepszą opiekę w czasie ciąży i neonatologiczną (po urodzeniu), badania przesiewowe i wczesne leczenie zapalenia ucha środkowego.

U dorosłych w utrzymaniu dobrego słuchu i zmniejszeniu ryzyka utraty słuchu może pomóc kontrola hałasu, odpowiednia higiena ucha, a także rozsądne przyjmowanie leków z potencjalnym działaniem ototoksycznym.

Pierwszym krokiem w walce z utratą słuchu i powiązanymi chorobami ucha jest rozpoznanie problemu. Kliniczne badania przesiewowe na różnych etapach życia zapewniają możliwie wczesną identyfikację objawów i interwencję.

Dodaj komentarz